Prof. UEK dr hab.

Piotr Wiatrowski

Radca prawny, pracownik naukowo – dydaktyczny w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Najważniejsza w prawie jest wykładnia

Specjalizacja

Prawo cywilne i gospodarcze

Prawo nieruchomości

Prawo autorskie

Prawo spółek handlowych

Prawo upadłościowe

Prawo zamówień publicznych

O mnie

Piotr Wiatrowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych i profesorem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W 1997 r. ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia prawnicze magisterskie i  doktoranckie). 

W 2014 r. uzyskałem habilitację w Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie pracy Dyrektywy wykładni prawa karnego w judykaturze Sądu Najwyższego.

W 2014 r zostałem wpisany na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod nr Kr – 2700.

Jestem autorem i współautorem ponad 60 publikacji naukowych i dydaktycznych  (książki i artykuły z zakresu prawa karnego i konstytucyjnego oraz teorii prawa) oraz byłem uczestnikiem kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych na których występowałem z wieloma referatami.

Prezentowana monografia dotyczy problematyki interpretacji prawa karnego materialnego. Autor za najbardziej przydatną do tego celu uznał derywacyjną koncepcję wykładni przewidującą przeprowadzenie procesu interpretacji każdego przepisu przez wszystkie typy dyrektyw. Praca oparta jest na bogatym materiale empirycznym obejmującym uchwały i orzeczenia Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego materialnego. Przedstawia ona dyrektywy wykładni wykorzystane przez Sąd Najwyższy przy rozstrzyganiu poszczególnych przypadków interpretacyjnych oraz wskazuje na częste stosowanie modelu wykładni opartego na odrzuceniu zasad clara non sunt interpretanda i prymatu wykładni językowej rozumianej jako pierwszeństwo wyboru językowego znaczenia. Opracowanie niniejsze obejmuje także teoretycznoprawną charakterystykę dyrektyw i koncepcji wykładni oraz porusza wszystkie problemy istotne z punktu widzenia interpretacji przepisów prawa.

Dane kontaktowe

Zadzwoń: 504 698 424

  • wiatrowskipiotr@wp.pl
  • 8:00 - 16:00
  • ul. Michałowskiego 14/1 Kraków

Zapraszam do kontaktu telefonicznego oraz przez maila.

Napisz do mnie

    GDPR