Prof. UEK dr hab. Piotr Wiatrowski – radca prawny, pracownik naukowo – dydaktyczny w Katedrze Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego - studia prawnicze magisterskie (1991) i doktoranckie (1997).

Pracował w m.in. w Powszechnym Banku Kredytowym, Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Kancelarii Adwokackiej i prowadził przez kilkanaście lat wykłady z zakresu wielu gałęzi prawa w krakowskich szkołach wyższych.

Autor i współautor ponad 50 publikacji - książki i artykuły z zakresu różnych dziedzin prawa. Jego interdyscyplinarne zainteresowania naukowe dotyczą m.in. problematyki prawa cywilnego i gospodarczego, karnego oraz wykładni prawa.Wykaz publikacji naukowych i dydaktycznych